Nghiệm thu đề tài cấp ngành 2021 khối Y tế Dự phòng

Thực hiện Kế hoạch năm 2021 của ngành y tế, ngày 09-10/11/2021, Sở Y tế tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Ngành năm 2021 thuộc khối công tác y tế dự phòng. Hội đồng nghiệm thu gồm 6 người do Đồng chí: Hoàng Thị Thủy – PGĐ Sở Y tế – làm Chủ tịch, các đồng chí thành viên là lãnh đạo các đơn vị trong ngành.


Hội đồng nghiệm thu đề tài

Hội diễn ra trong 02 ngày 09-10/11 với tổng số 36 đề tài sẽ được nghiệm thu, các đề tài tập trung nghiên cứu về các lĩnh vực như: dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bệnh không lây nhiễm, dược phẩm, chăm sóc điều trị bệnh, phòng bệnh,… Các đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu chấm trước, các báo cáo viên chuẩn bị nội dung báo cáo tóm tắt trên Power point và trình bày tại Hội nghị. Qua đó, các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đóng góp ý kiến giúp cho Chủ nhiệm và các thành viên đề tài tiếp thu ý kiến và tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài và nộp về Sở Y tế để ra Quyết định xếp loại, công nhận.

Các đề tài NCKH này sẽ được tổ chức nghiên cứu, phân tích, đánh giá và đưa vào ứng dụng thực tế nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác chăm sóc và bảo vệ nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời, tạo động lực phát huy hơn nữa phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến của đội ngũ các y bác sĩ ngành y tế Hòa Bình.

(Nguồn tin: Minh Thủy – Huy Tưởng (CDC Hòa Bình))