Công văn số 3985/SYT-NVY; v/v triển khai Quyết định số 5175/QĐ-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế

Số văn bản:Công văn số 3985/SYT-NVY
Trích yếu:v/v triển khai Quyết định số 5175/QĐ-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế
Loại văn bản:Công Văn
Cơ quan ban hành:Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành:12/11/2021
Người ký:Hoàng Thị Thủy