Miễn dịch tạo ra do mắc Covid-19 và tiêm vắc xin khác nhau thế nào?

Theo Infographic được Việt hóa bởi ĐH Y dược TPHCM, hầu hết những người đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 tạo ra sự miễn dịch hiệu quả cao hơn, tồn tại lâu hơn so với người đã nhiễm SARS-Cov-2.Theo Infographic được Việt hóa bởi ĐH Y dược TPHCM, hầu hết những người đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 tạo ra sự miễn dịch hiệu quả cao hơn, tồn tại lâu hơn so với người đã nhiễm SARS-Cov-2.  

Dựa vào đó, Khoa Y, ĐH Y dược TPHCM đã Việt hóa những thông tin này. Theo đó, Hiệp hội Miễn dịch học Coronavirus Anh đã tìm hiểu về sự thay đổi của hệ miễn dịch để tạo ra đáp ứng bảo vệ của cơ thể chống lại SARS-CoV-2 sau khi nhiễm virus và sau khi tiêm vắc xin.

Họ cho rằng hầu hết những người đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 tạo ra sự miễn dịch có hiệu quả cao hơn và tồn tại lâu hơn so với những người đã nhiễm SARS-Cov-2. Vì thế, cho dù bạn đã nhiễm Covid-19, bạn cũng nên tiêm ngừa vắc xin để tăng cường miễn dịch của cơ thể đối với loại virus này.

mien dich tao ra do mac covid19 va tiem vac xin khac nhau the nao 1 1633259738229
Infographic được Việt hóa bởi ĐH Y dược TPHCM