Hòa Bình thành lập bệnh viện dã chiến quy mô 150 giường

Ngày 24.11, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định về việc thành lập bệnh viện dã chiến số 1 điều trị bệnh nhân dương tính.
Bệnh viện dã chiến số 1 điều trị bệnh nhân dương tính (Bệnh viện dã chiến) được thành lập với quy mô 150 giường bệnh.
Địa điểm hoạt động tại cơ sở 03 của Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình, địa chỉ tổ 6, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình. Chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của Sở Y tế – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Hòa Bình.
Bệnh viện dã chiến có chức năng, nhiệm vụ: Tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị người bệnh dương tính trên địa bàn tỉnh và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Về nhân lực của Bệnh viện, cán bộ y tế, nhân viên phục vụ: Điều động, trưng dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình, các đơn vị y tế công lập thuộc quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.Ngoài ra, huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tại thành phố Hòa Bình và các tình nguyện viên thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường… trong và ngoài Bệnh viện dã chiến.
Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình chịu trách nhiệm chuẩn bị trang thiết bị, vật tư y tế tiêu hao, thuốc thiết yếu đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn điều trị bệnh nhân dương tính tại Bệnh viện dã chiến, thanh quyết toán kinh phí hoạt động của Bệnh viện theo quy định hiện hành.Bệnh viện dã chiến kết thúc thực hiện nhiệm vụ khi có Quyết định giải thể của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Báo laodong.vn