THÔNG TIN NHANH TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (Từ 16h00 ngày 26/11 đến 10h00 ngày 27/11/2021)

Tỉnh Hòa Bình ghi nhận thêm 57 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể như sau:
1. Thành phố Hòa Bình: 09 ca

– Phường Thái Bình (06 ca)

– Phường Đồng Tiến (01 ca)

– Phường Tân Thịnh (02 ca)
2. Mai Châu: 0
3. Tân Lạc: 0
4. Cao Phong
01 ca

– Xã Thu Phong (01 ca)

5. Huyện Lạc Sơn: 13 ca

– Xã Đinh Cư (13 ca)
6. Huyện Lương Sơn: 25 ca

– Xã Cao Dương (21 ca)

– 01 ca ngoại tỉnh xét nghiệm tại Bệnh viện Nam Lương Sơn

– Xã Thanh Sơn (03 ca đã cách ly từ khi về địa phương)

7. Huyện Đà Bắc: 0
8. Huyện Kim Bôi: 05 ca
– Xã Vĩnh Tiến: 03 ca

– Xã Hùng Sơn: 02 ca
9. Huyện Yên Thuỷ: 01

– Thị trấn Hàng Trạm (01 ca)
10. Huyện Lạc Thuỷ: 02

– Xã Phú Thành: (01 ca)

– Xã Phú Nghĩa: (01 ca)

11. Bệnh viện tỉnh: 01 ca (là F1 ở xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi)

(Nguồn tin: Quốc Văn (Nguồn CDC Hoà Bình))