TÌNH HÌNH COVID-19 TỈNH HOÀ BÌNH NGÀY 28/112021

(Từ 16h00 ngày 27/11 đến 16h00 ngày 28/11/2021)

I. Tình hình dịch bệnh

1.1. Ca mắc mới trong ngày: 49 trường hợp

– Thành phố Hòa Bình: 08 trường hợp mắc COVID-19 là F1 đã được cách ly từ trước ( Đồng Tiến: 08);

– Huyện Lạc Sơn: 24 trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch tại xã Định Cư ( Xã Định Cư: 22,  Thị trấn Vụ Bản: 01, Ngọc Sơn: 01);

– Huyện Yên Thủy: 02 trường hợp mắc COVID-19 là F1 đã được cách ly từ trước ( Ngọc Lương: 01, Đoàn Kết: 01);

– Huyện Kim Bôi: 02 trường hợp mắc COVID-19 là F1 đã được cách ly từ trước ( Vĩnh Tiến: 01, Tú Sơn: 01);

– Huyện Lương Sơn: 07 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó: 01 trường hợp từ tỉnh Bình Dương trở về địa phương, 06 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại xã Cao Dương ( Cao Dương: 06, Thị trấn Lương Sơn: 01);

– Huyện Cao Phong: 01 trường hợp mắc COVID-19 là F1 đã được cách ly từ trước ( Thu Phong: 01);

– Huyện Mai Châu: 05  trường hợp mắc COVID-19. Trong đó: 02 trường hợp từ tỉnh Bình Dương trở về địa phương, 03 trường hợp là F1 đã được cách ly từ trước ( Mai Hịch: 03, Vạn Mai: 02);

1.2. Ca dương tính lại: 02 trường hợp

2. Số liệu cách ly:

– Đang cách ly tại cơ sở y tế: 222 trường hợp

– Đang cách ly tại cơ sở cách ly tập trung: 1.532 trường hợp

– Đang cách ly tại nhà: 3.161 trường hợp

3. Kết quả truy vết F1 trong ngày: 126 trường hợp.

II. Kết quả thực hiện xét nghiệm

1. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR: 391 mẫu

2. Kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên: 1.607mẫu

IV. Quản lý người đến/về tỉnh từ các địa phương khác

1. Người về từ vùng nguy cơ rất cao (màu đỏ), vùng phong toả trong ngày: 0 trường hợp

2. Tổng hợp số liệu người về từ các tỉnh phía Nam trong ngày:  12 trường hợp.

IV. Các hoạt động đã triển khai trong ngày

– Báo cáo ca bệnh dương tính gửi Bộ Y tế, Sở Y tế theo quy định;

– Hỗ trợ Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chỉ đạo/hướng dẫn trung tâm y tế các huyện, thành phố tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID -19 tại các địa phương;

– Triển khai tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 đợt 16,  Đợt 19 trẻ em, đợt 20, đợt 21;

– Thực hiện đánh giá cấp độ dịch toàn tỉnh;

– Tiếp tục tiêm vắc xin phòng COVID-19 các đợt được phân bổ;

– Duy trì truyền thông về 5K, Vắc xin, tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, địa phương.

(Nguồn tin: Quốc Văn – CDC Hoà Bình (Nguồn CDC Hoà Bình))