Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiến độ Dự án: “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở sở” vốn Ngân hàng Thế giới

Tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở trong tình hình mới đang là vấn đề được sự quan tâm và chỉ đạo của Chính phủ đối với ngành Y tế nhằm nâng cao năng lực cho y tế tuyến cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh ứng phó với tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp trong nước và trên thế giới. Các dự án đầu tư cho y tế cơ sở đã và đang được Bộ Y tế triển khai theo tiến độ. Ngày 14/12/2021, tại trụ sở Bộ Y tế đã diễn ra hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở sở” cùng 13 tỉnh thụ hưởng Dự án với sự tham gia của các Vụ, Cục liên quan, Ban quản lý Dự án và nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Bộ Y tế kết hợp trực tuyến với các điểm cầu tại 13 tỉnh. Điểm cầu các tỉnh do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, Sở Y tế/ Ban Quản lý dự án thành phần của tỉnh và các Sở/ban ngành tham dự.

Phát biểu khai mạc chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nêu rõ mục tiêu Dự án và những nội dung cần ưu tiên triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy tiến độ, chất lượng và hiệu quả dự án, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công. Chuyên đề về chính sách cho y tế cơ sở đã được Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tham vấn ngày 07/12/2021, hội nghị này tập trung vào các vấn đề đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở và thúc đẩy tiến độ giải ngân.

 Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, phát biểu khai mạc hội nghị

Ban QLDA Trung ương và các tỉnh đã có báo cáo, trình bày, nêu rõ những điểm đạt được và những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai, đưa ra các đề xuất, giải pháp, mốc tiến độ để cải thiện hiệu quả hơn nữa cho việc triển khai Dự án cụ thể cho từng tỉnh. Bên cạnh các tỉnh Ninh Thuận, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Long An đã triển khai với tiến độ khá tốt, còn một số tỉnh cần tăng cường hơn nữa nỗ lực của Sở Y tế và sự vào cuộc của UBND tỉnh và các sở ban ngành tại tỉnh để đẩy nhanh tiến độ triển khai tại tỉnh, đảm bảo tiến độ tổng thể chung của Dự án. Lãnh đạo UBND các tỉnh tham dự đồng thuận cao với báo cáo chung và cam kết sẽ khắc phục khó khăn để phấn đấu thúc đẩy tiến độ Dự án tại tỉnh, góp phần đạt mục tiêu vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội.

Bà Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Ban đánh giá tiến độ thực hiện Dự án

Ghi nhận các báo cáo kết quả tiến độ thực hiện tại các tỉnh, Bà Phan Lê Thu Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Ban QLDA đánh giá, tại thời điểm hiện tại, cơ bản kết quả đạt được về tổng thể Dự án đã đáp ứng theo các khuyến nghị của World Bank. Năm 2022 tiếp theo sẽ là năm bản lề quan trọng để thực hiện và cải thiện hơn nữa tình hình giải ngân của Dự án, phấn đấu giải ngân hơn 50% nguồn vốn của Dự án. Ban QLDA Trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ các tỉnh đồng thời tăng cường công tác giám sát để việc triển khai Dự án đạt hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của Chính phủ và Nhà tài trợ.

Bà Nguyễn Thùy Anh – Chủ nhiệm Dự án phía World Bank chia sẻ tại hội nghị

Bà Nguyễn Thùy Anh, chủ nhiệm Dự án phía WB cũng thể hiện  sự thống nhất cao với các nội dung báo cáo và thảo luận của Hội nghị, mong muốn Bộ Y tế, UBND các tỉnh luôn song hành, hỗ trợ và giám sát việc thực hiện Dự án thường xuyên. WB cam kết luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ Dự án để đạt hiệu quả chung”.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhận định Dự án đã đạt được những kết quả ban đầu và chỉ đạo các nội dung cụ thể liên quan đến các vấn đề kiện toàn tổ chức, triển khai phê duyệt các loại kế hoạch để có cơ sở thực hiện sớm, có chất lượng và vấn để phối hợp giữa các bên thực hiện, chính quyền và các sở ban ngành địa phương, các Bộ ngành Trung ương và Ngân hàng Thế giới nhằm hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai, đồng thời Thứ trưởng nhấn mạnh các nội dung và mốc cụ thể để Dự án phấn đấu thực hiện trong thời gian tới, đảm bảo hiệu quả triển khai chung toàn Dự án./.