QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 23

Căn cứ lượng vắc xin được Viện Vệ sinh dịch tễ phân bổ là 21.060 liều Pfizer, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-BCĐ ngày 14/12/2021 về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 23.


Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân

Theo đó vắc xin sẽ được phân bổ cho 8 đơn vị trong đó: (TP Hòa Bình 5.386 liều, huyện Tân Lạc 2.088 liều, Lương Sơn 1.002 liều, Cao Phong 3.702 liều, Kim Bôi 2.186 liều, Mai Châu 2.292 liều, Lạc Sơn 2.400 liều, Đà Bắc 2.004 liều).

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp nhận vắc xin và tổ chức tiêm ngay số vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ, hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Giao Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị y tế trong ngành tổ chức tiêm chủng vắc xin an toàn, hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh sau khi kết thúc đợt tiêm.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tính đến ngày 14/12/2021 tổng số liều vắc xin đã được phân bổ: 1.068.288 liều; số mũi vắc xin đã tiêm: 1.068.904 mũi.

(Nguồn tin: Thùy Dung (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh))