Quyết định công khai giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên virus Sars-Cov-2 tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu

Quyết định công khai giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên virus Sars-Cov-2 tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu