Home / Dịch vụ

Dịch vụ

Danh mục Vật tư y tế

vtyt

STT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ 1 Vít Cứng 4,5 Dài Từ 24 Đến 60Mm Cái 94,500.00 2 Nẹp Chân + Đùi 12 Lỗ Pa Cái 294,999.63 3 Nẹp T A 10 Lỗ 928 (Đức) (10 lỗ thân 2 lỗ đầu ) Cái 748,000.00 4 Nẹp Ta 3 Lỗ …

Đọc tiếp »

Danh mục Thuốc Dịch truyền

thuoc

STT TÊN THUỐC ĐVT ĐƠN GIÁ QUYẾT ĐỊNH 1 Suresh 200mg viên 6,500.00 587/QĐ-SYT 2 MEDOVENT 30mg viên 1,350.00 587/QĐ-SYT 3 Bromhexin viên 835.00 587/QĐ-SYT 4 Cerebrolysin ống 62,690.00 587/QĐ-SYT 5 Proxacin 1% lọ 138,000.00 587/QĐ-SYT 6 Digoxin 0.5mg/2ml ống 18,270.00 587/QĐ-SYT 7 Domreme viên 1,500.00 587/QĐ-SYT 8 Dopamin 200mg …

Đọc tiếp »

Danh mục Dịch vụ kỹ thuật

IMG_0358

STT TÊN DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ QUYẾT ĐỊNH 1 Ghi điện tim cấp cứu tại giường 30,000.00 15/2018/TT-BYT 2 Ghi điện tim cấp cứu tại giường 30,000.00 15/2018/TT-BYT 3 Ghi điện tim cấp cứu tại giường 32,000.00 15/2018/TT-BYT 4 Ghi điện tim cấp cứu tại giường 32,000.00 15/2018/TT-BYT 5 Ghi …

Đọc tiếp »