Home / Giới thiệu

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ Bộ Máy Tổ Chức Bệnh Viện Tổ chức Đoàn thể: + Đảng Uỷ Bệnh viện: Ban thường vụ Đảng ủy có 03 đồng chí, Ban chấp hành đảng uỷ 05 đồng chí, Gồm 01 chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận, … đảng viên + Công Đoàn có …

Đọc tiếp »