Home / Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Trung tâm Y tế huyện Mai Châu là bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, bệnh viện có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện Mai Châu, huyện Đà Bắc, huyện Tân Lạc của tỉnh Hòa Bình và một số xã của huyện Mộc Châu tỉnh Sơn …

Đọc tiếp »

Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ Bộ Máy Tổ Chức Bệnh Viện Tổ chức Đoàn thể: + Đảng Uỷ Bệnh viện: Ban thường vụ Đảng ủy có 03 đồng chí, Ban chấp hành đảng uỷ 05 đồng chí, Gồm 01 chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận, … đảng viên + Công Đoàn có …

Đọc tiếp »