Home / Thông báo

Thông báo

Lịch trực từ ngày 1/7 đến 7/7

                                                Trực lãnh đạo: Bs  Phạm Văn Cường       Từ ngày  1/7 đến 7/7 năm 2019                       Thứ     Ngày   2     1   3     2   4     3   5     4   6     5 …

Đọc tiếp »

Lịch trực từ ngày 24/6 – 30/6

         Từ ngày  24/6 đến 30/6 năm 2019 – Trực lãnh đạo: Bs  Hà Công Thắng                    Thứ    Ngày                             2                       24                3    …

Đọc tiếp »